YANG MUDIK, HATI-HATI BELI GORENGAN di Tegal & Brebes...


YANG MUDIK, HATI-HATI BELI GORENGAN di Tegal & Brebes...

(Wis Kadaluwarsa Kabeh)

Pembeli (B): Yu, nyong tuku gorengane.

Penjual (J): Apa bae Kang?

B : Lho, gorengan werna pira Yu?

J: Sing kiye pisang goreng rong ewu telu, mendoan rong ewu papat, tahu goreng rong ewu lima, Kang! Sampean arep tuku sing endi Kang?

B: Walah! Gorengan wis kadaluwarsa kabeh kiye Yu?

J: Eh, sampean nek ngomong sing kepenak! Jajal deleng disit, sing anyar kiye nembe tak entas seka wajan, ko ngomong kadaluwarsa.

B: Lho, lah sampean sing ngomong mau, pisang goreng 2003, mendoan 2004, tahu goreng 2005. Lha saiki wis taun 2016 Yu!

J: Walah lambene kowen tak goreng sisan, mengko tak dol rong ewu nembelas!!!

Selamat mudik, hati-hati lewat Tegal. Boleh di-share, berbagi keceriaan :D

*dari fb Ippho Santosa