Imam Syafi'i Ditanya Bagaimana Cara Mengetahui Pengikut Kebenaran di Zaman Penuh Fitnah


Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya:

"Bagaimana kita mengetahui orang benar di zaman yang penuh dengan fitnah?"

Beliau menjawab:

"Perhatikan kemana mengarah anak panah musuh, anak panah musuh tersebut akan menunjukkan kepadamu orang-orang yang benar."

Qultu:

Sayangnya banyak orang yang tidak mengenal musuh sebenarnya. Bahkan pandangannya sering terbalik, musuh dipandang sebagai teman dan teman dipandang sebagai musuh. Lebih parahnya, semua orang yang tidak sepemahaman dengannya dianggap sebagai musuh.

Ya Allah, tunjuki kami....

(Ust. Zulfi Akmal)